UVODNIK

Uredništvo/Editorial

Pogled na drugo desetletje "Vestnika" (1972 - 1981) - Str. 1

ČLANKI

Blaž Mesec

Področja dela in vloge sodelavcev pri prostovoljnem delu v družbeni organizaciji - Str. 8

Franci Brinc

Nastanitev odpuščenih obsojencev - Str. 24

Doris Eržar

Predzakonsko svetovanje v občini Kranj - Str. 42

IZ DOMAČIH STROKOVNIH REVIJ

Slavoljub Radonjić, Rano iskustvo - mit ili činjenica. Psihologija, 14, 1981, št. 3, str. 67 - 9o. - Str. 48

Vida Celarec, Muzikoterapija. Zdravstveni obzornik, 15, 1981, št. 4/5, str. 288 - 292. - Str. 49

Anica Kos, Bernard Stritih, Možnost dela z mladimi v širšem družbenem okolju. Otrok in družina, 30, 1981, št. 8, str. 36 - 37. - Str. 49

Mirjana Ule, Mogućnosti i dileme predbračnih savjetovališta. Žena, 39, 1981, št. 4, str. 32 - 36. - Str. 50

IZ TUJIH REVIJ

Gary E. Stollak, Variations and extensions of filial therapy. Family Process, 20, 1981, št. 3, str. 305 - 310. - Str. 52

Howard J. Karger, Burnout as alienation. Social Service Review, 55, 1981, št. 2, str. 270 - 283. - Str. 52

David Webb, Themes and continuities in radical and traditional social work. The British Journal of Social Work, 11, 1981, št. 2., str. 143 - 158. - Str. 53

Abraham Mink, Social work with the aged: principles of practice. Social Work, 26, 1981, št. 1, str. 61 - 68. - Str. 54

Stanley Weisner, Michael Silver, Community work and social learning theory. Social Work, 26, 1981, št. 2, str. 146 - 150. - Str. 55

John W. Ackland, Institutional reactions to absconding. The British Journal of Social Work, 11, 1981, št. 2, str. 171-182. - Str. 55

INDEKS

(Pripravila/Prepared by) Lidija Kunič

Stvarno kazalo avtorjev v letih 1972 - 1981 - Str. 57