Revija Socialno delo

Revija Socialno delo je edina znanstvena periodična publikacija za socialno delo v Sloveniji. Izhaja že od leta 1961. Od leta 2019 revija izhaja v odprtem dostopu. Na leto izidejo štiri številke: 1 (jan-mar), 2 (apr-jun), 3 (jul-sep), 4 (okt-dec). Povzetki člankov so vključeni v podatkovne baze ERIH PLUS, International Bibliography of the Social Sciences IBSS) in EBSCO SocIndex with Full Text. Revijo izdaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani. Sofincira jo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Besedila, obljavljena v reviji Socialno delo, so ponujena pod licenco Creative Commons: CC BY-SA

ISSN 0352-7956

Uredniška politika

Socialno delo je odprtodostopna, recenzirana znanstvena revija, ki objavlja prispevke z različnih področij teorije in prakse socialnega dela in sorodnih področij. V objavo sprejemamo teoretsko in metodološko kakovostne izvirne in pregledne znanstvene članke s področja socialnega dela, ki uspešno prestanejo postopek dvojno slepe recenzije, objavljamo pa tudi knjižne recenzije, polemike, eseje, raziskovalna poročila in strokovne članke. V rednih številkah objavljamo članke, ki sledijo raziskovalnim dosežkom na področju razvoja teorije in prakse socialnega dela. Objavljamo tudi tematske številke, ki so namenjene poglobljenemu pogledu v aktualne teme ali teme, ki so posebej pomembne za razvoj socialnega dela. V objavo sprejemamo članke avtorjev/avtoric z vsega sveta v slovenskem ali angleškem jeziku.

NAMEN IN CILJ revije Socialno delo je seznanjanje znanstvene in strokovne javnosti o razvoju in dognanjih na področju socialnega dela. Revija omogoča hiter pretok znanja, promovira znanstveno raziskovalne dosežke, spodbuja poglobljeno razumevanje strokovnega dela in ustvarja pomembno bazo znanja. Z izdajo člankov v slovenskem jeziku ključno pripomore k razvoju slovenske terminologije na področju socialnega dela. Z objavami v angleškem jeziku pa promovira slovensko znanost v tujini in omogoča objavljanje tudi avtorjem in avtoricam iz tujine.