Revija Socialno delo

Revija Socialno delo je edina znanstvena periodična publikacija za socialno delo v Sloveniji. Izhaja že od leta 1961 in je pomembna za razvoj socialnega dela kot znanstvene discipline in aplikativne vede. V objavo sprejemamo teoretsko in metodološko kakovostne ter izvirne in pregledne članke s področja socialnega dela, ki uspešno prestanejo postopek dvojno slepe recenzije, objavljamo pa tudi knjižne recenzije, polemike, raziskovalna poročila in strokovne prispevke. Na leto izidejo štiri številke, med katerimi izdajamo redne in tematske številke. V rednih objavljamo članke, ki sledijo raziskovalnim dosežkom na področju razvoja teorije in prakse socialnega dela. Tematske številke pa so namenjene poglobljenemu pogledu v aktualne teme ali teme, ki so posebej pomembne za razvoj socialnega dela. V objavo sprejemamo članke v slovenskem in angleškem jeziku in tako skrbimo za vpetost v lokalne, regionalne in svetovne tokove na področju socialnega dela. Povzetki člankov so vključeni v podatkovne baze International Bibliography of the Social Sciences IBSS), Sociological Abstracts in EBSCO SocIndex with Full Text.