UVOD V TEMATSKO ŠTEVILKO

Bernard Stritih, Miran Možina, Jože Ramovš

Uvod - Str. 7

ČLANKI

Bernard Stritih, Miran Možina

Avtopoeza: Procesi samoorganiziranja in samopomoči - Str. 18

Anica Mikuš Kos

Izlet na področje ameriškega življenja, imenovano filantropija - Str. 74

Frane Adam

Akcijsko raziskovanje v luči sistemske teorije - Str. 82

Jack Norell

Vidiki samopomoči in samoorganizacije v gibanju Balintovih skupin - Str. 90

Bernard Stritih, Miran Možina

Zapis udeleženca drugega srečanja Balintove skupine na poletni šoli s sistemsko teoretičnim komentarjem - Str. 98

Tine Hribar

Postmodernizem na Slovenskem - Str. 118

Jože Ramovš

Socialni imunski sistem - Str. 130

Marijke Rutten Saris

Ti morda ne, jaz pa: Moja osebnostna rast prek samoorganizacije in samopomoči - Str. 144

Ciril Klajnšček

Samoproizvajanje kot koncept, projekt in reflektirano izkustvo - Str. 159

Miran Možina, Jože Ramovš

Ob stikih s "Centro Italiano di Solidarietà" - Str. 171

Don Mario Picchi

Zakaj smo prostovoljci? - Str. 180

DELAVNICE

Bernard Stritih in ostali

Tabor kot kompleksni avtopoetski sistem - Str. 185

Ema Krejač

Moje izkušnje v skupinah za samopomoč - Str. 190

Žare Trušnovec, Zdenka Zalokar Divjak

Slovenski planinski tabor za ustvarjalno življenje mladih - Str. 195

Jože Ramovš in ostali

Skupine za samopomoč starih - Str. 199

Niko Arnerić

Šotorovci - Str. 201

Doris Erzar, Majda Golja

Skupina za samopomoč po izgubi partnerja - Str. 205

Doris Erzar, Blanka Gašperlin

Mladostnik - zakon - družina v programih Centra za socialno delo Kranj - Str. 207

Marta Vodeb Bonač

Prostovoljno delo mladih - Str. 211

Julijana Kristan

Skupine za samopomoč starih - Str. 224

DOŽIVETJA

Barbara Berden

Z otroki na poletni šoli - Str. 235

Vesna Cotič

Moja poletna šola - Str. 237

Julijana Kristan

Udeležila sem se poletne šole - Str. 238

Andrej Palir

Poletna šola izza kuhinjskega lonca - Str. 242

Darka Podmenik

Reminiscence - Str. 243

Dušan Žagar

O poletni šoli - Str. 246