Oddaja prispevka

Prispevek in vse priloge pošljemo uredništvu po elektronski pošti v formatu Word.

Oddajo pospremimo z izjavo, da prispevek še ni bil objavljen in da ni v postopku za objavo v drugi publikaciji (oboje vključuje spletno objavo in objavo v drugem jeziku). Pri skupnem izdelku dodamo, da se soavtorji in soavtorice strinjajo z oddajo prispevka za objavo.

Pred odločitvijo o objavi lahko dobimo predloge za dopolnitve ali druge spremembe prispevka. 

Uredništvo ne vrača rokopisov.

 

ČLANEK

Članek – to je po navadi sklepno poročilo o raziskavi ali študija o izbranem predmetu – bo ocenil najmanj en kvalificiran bralec ali bralka. Recenzija je anonimna na obe strani. (Lahko si ogledamo RECENZENTSKI OPOMNIK)

Obseg je praviloma okoli avtorske pole (30.000 znakov s presledki).

Nikjer v članku ni razkrito, kdo je njegov/a avtor/ica.

V posebno datoteko zapišemo ime avtorja/avtorice, povzetek, ključne besede in kratko predstavitev avtorja/avtorice. Omembe avtorja/avtorice v povzetku in predstavitvi so v tretji osebi.

Povzetek obsega 10–15 vrstic v enem samem odstavku. V njem so zgoščeno podani bistveni elementi članka. Ne uporabljamo formulacij tipa: "Avtor predstavi rezultate raziskave ...," temveč te rezultate (ugotovitve, sklepe) povzamemo.

Ključnih besed je med tri in šest; z njimi ne ponavljamo besed iz naslova (in morebitnega podnaslova) članka.

Predstavitev avtorja/avtorice v enem stavku opiše delovno in interesno področje. Pripišemo kontaktni naslov (tudi telefonsko številko in elektronski naslov). Ti podatki bodo objavljeni ob povzetku. Če katerega ne želimo objaviti, to navedemo.

Dodamo prevod naslova članka, povzetka, ključnih besed in predstavitve avtorja/avtorice v angleščino. Poskrbimo za pravilen prevod imen institucij in strokovnih izrazov.

 

DRUGI PRISPEVKI

Dobrodošli so različni strokovni prispevki. 

Med njimi so poročila o tekočih ali priložnostnih raziskavah, o razvoju projektov, o inovativni praksi, eseji o etičnih, tehničnih, političnih vprašanjih, zapisi o znanstvenih, strokovnih, študijskih srečanjih ali obiskih itn. 

Uporabniki in uporabnice socialnih in sorodnih služb in ustanov so vabljeni, da opišejo svoje izkušnje in dejavnosti.

Prispevek je lahko zelo kratek, ni pa daljši od pol avtorske pole (15.000 znakov s presledki). Glede oblike je lahko ohlapnejši, vendar velja dvoje: (a) če uporabimo vire, upoštevamo smernice za navajanje virov; (b) ne dodajamo opomb pod črto.

Pod prispevek se podpišemo. Povzetek ni potreben, dodamo pa kratko predstavitev avtorja/avtorice.

 

UREDNIŠKI POPRAVKI

Uredništvo pričakuje, da bo oddani prispevek oblikovno in jezikovno korekten, in poskrbi le za pravopisne in manjše slogovne popravke (lektoriranje) in izboljšave preglednosti. 

Koristno je aktivirati in uporabiti črkovalnik, ki je del urejevalnika besedila. Tako se izognemo večini tipkarskih in črkovalnih napak.