Revija Socialno delo

Revija Socialno delo je edina znanstvena periodična publikacija za socialno delo v Sloveniji. Izhaja že od leta 1961. Od leta 2019 revija izhaja v odprtem dostopu. Na leto izidejo štiri številke: 1 (jan-mar), 2 (apr-jun), 3 (jul-sep), 4 (okt-dec). Povzetki člankov so vključeni v podatkovne baze ERIH PLUS, International Bibliography of the Social Sciences IBSS) in EBSCO SocIndex with Full Text. Revijo izdaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani. Sofincira jo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Besedila, obljavljena v reviji Socialno delo, so ponujena pod licenco Creative Commons: CC BY-SA

ISSN 0352-7956

Dogodki

DECEMBER 2023

Uredništvo revije Socialno delo vas vabi k sodelovanju v tematski številki, ki jo bosta uredila gostujoča urednica in urednik izr. prof. dr. Mojca Urek in asist. Juš Škraban.

Tematsko številko bomo izdali kot odmev prispevkov na mednarodni konferenci »Dezinstitucionalizacija… ta beseda«, ki je potekala junija 2023 v Lipici. Sprejemali bomo tudi članke tistih avtorjev in avtoric, ki se konference niso udeležili.

Podrobnosti v priponki.

 

 

 

9. 3. 2023

Z letom 2023 lahko vsi avtorji in avtorice ob oddaji članka priložijo:

- Izjavo ob oddaji dela v repozitorij RUL

- številko ORCID

 

 

60 LET IZDAJANJA SAMOSTOJNE REVIJE ZA SOCIALNO DELO

V letu 2021 je revija Socialno delo praznovala 60-letnico obstoja. Obeležili smo jo s slovesnim pogovornim omizjem, na katerem smo z nekdanjimi in aktualnimi uredniki in urednicami in z vidnejšimi avtorji in avtoricami revije obudili pretekle izkušnje ob izdajanju revije in se ozrli v njeno prihodnost. Dogodek, ki je v obdobju epidemije koronavirusa potekal na hibridni način, v živo na Fakulteti za socialno delo in po Zoomu, sta v okviru uredništva revije organizirali Amra Šabić in Martina Kerec.

V pogovoru in s prispevki so sodelovali:

Blaž Mesec – glavni in odgovorni urednik med letoma 1982 in 1994. Pod njegovim vodenjem se je revija leta 1982 preimenovala v Socialno delo – časopis za teorijo in prakso.

Bogdan Lešnik – glavni in odgovorni urednik med letoma 1994 in 2016. Z njim se je revija leta 1994 razvila v znanstveno revijo Socialno delo.

Srečo Dragoš – gostujoči urednik, član uredništva in uredniškega odbora od leta 1993 do danes.

Vera Grebenc – glavna urednica od leta 2017 do danes.

Darja Zaviršek – avtorica, ki je od leta 1989 do danes objavila v reviji že več kot šestdeset prispevkov, je večkratna gostujoča urednica in članica uredniškega odbora.  

Vito Flaker – pomemben avtor za revijo od leta 1993 in član izdajateljskega in uredniškega sveta do leta 2016.

Jana Mali – od leta 1998 do danes avtorica skoraj tridesetih prispevkov in večkratna gostujoča urednica.

Ana Marija Sobočan – avtorica mlajše generacije, ki je od leta 2009 objavila že 28 prispevkov in bila  gostujoča urednica.

Martina Kerec – članica uredniškega odbora revije Socialno delo.

 

NAPOVED

Leta 2024 bo revija praznovala 70-letnico strokovnega in znanstvenega publiciranja na področju socialnega dela.