Revija Socialno delo

Revija Socialno delo je edina znanstvena periodična publikacija za socialno delo v Sloveniji. Izhaja že od leta 1961. Od leta 2019 revija izhaja v odprtem dostopu. Na leto izidejo štiri številke: 1 (jan-mar), 2 (apr-jun), 3 (jul-sep), 4 (okt-dec). Povzetki člankov so vključeni v podatkovne baze ERIH PLUS, International Bibliography of the Social Sciences IBSS) in EBSCO SocIndex with Full Text. Revijo izdaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani. Sofincira jo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Besedila, obljavljena v reviji Socialno delo, so ponujena pod licenco Creative Commons: CC BY-SA

ISSN 0352-7956

Dogodki

9. 3. 2023

Z letom 2023 lahko vsi avtorji in avtorice ob oddaji članka priložijo:

- Izjavo ob oddaji dela v repozitorij RUL

- številko ORCID

 

 

60 LET IZDAJANJA SAMOSTOJNE REVIJE ZA SOCIALNO DELO

V letu 2021 je revija Socialno delo praznovala 60-letnico obstoja. Obeležili smo jo s slovesnim pogovornim omizjem, na katerem smo z nekdanjimi in aktualnimi uredniki in urednicami in z vidnejšimi avtorji in avtoricami revije obudili pretekle izkušnje ob izdajanju revije in se ozrli v njeno prihodnost. Dogodek, ki je v obdobju epidemije koronavirusa potekal na hibridni način, v živo na Fakulteti za socialno delo in po Zoomu, sta v okviru uredništva revije organizirali Amra Šabić in Martina Kerec.

V pogovoru in s prispevki so sodelovali:

Blaž Mesec – glavni in odgovorni urednik med letoma 1982 in 1994. Pod njegovim vodenjem se je revija leta 1982 preimenovala v Socialno delo – časopis za teorijo in prakso.

Bogdan Lešnik – glavni in odgovorni urednik med letoma 1994 in 2016. Z njim se je revija leta 1994 razvila v znanstveno revijo Socialno delo.

Srečo Dragoš – gostujoči urednik, član uredništva in uredniškega odbora od leta 1993 do danes.

Vera Grebenc – glavna urednica od leta 2017 do danes.

Darja Zaviršek – avtorica, ki je od leta 1989 do danes objavila v reviji že več kot šestdeset prispevkov, je večkratna gostujoča urednica in članica uredniškega odbora.  

Vito Flaker – pomemben avtor za revijo od leta 1993 in član izdajateljskega in uredniškega sveta do leta 2016.

Jana Mali – od leta 1998 do danes avtorica skoraj tridesetih prispevkov in večkratna gostujoča urednica.

Ana Marija Sobočan – avtorica mlajše generacije, ki je od leta 2009 objavila že 28 prispevkov in bila  gostujoča urednica.

Martina Kerec – članica uredniškega odbora revije Socialno delo.

 

NAPOVED

Leta 2024 bo revija praznovala 70-letnico strokovnega in znanstvenega publiciranja na področju socialnega dela.