Revija Socialno delo

Revija Socialno delo je edina znanstvena periodična publikacija za socialno delo v Sloveniji. Izhaja že od leta 1961. Na leto izidejo štiri številke: 1 (jan-mar), 2 (apr-jun), 3 (jul-sep), 4 (okt-dec). V objavo sprejemamo teoretsko in metodološko kakovostne izvirne in pregledne znanstvene članke s področja socialnega dela, ki uspešno prestanejo postopek dvojno slepe recenzije, objavljamo pa tudi knjižne recenzije, polemike, raziskovalna poročila in strokovne prispevke. V rednih številkah objavljamo članke, ki sledijo raziskovalnim dosežkom na področju razvoja teorije in prakse socialnega dela. Tematske številke pa so namenjene poglobljenemu pogledu v aktualne teme ali teme, ki so posebej pomembne za razvoj socialnega dela. V objavo sprejemamo članke v slovenskem in angleškem jeziku. Povzetki člankov so vključeni v podatkovne baze International Bibliography of the Social Sciences IBSS), Sociological Abstracts in EBSCO SocIndex with Full Text.

Uredniški odbor

Revija SOCIALNO DELO
ISSN 0352-7956

Izdajatelj
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Vse pravice pridržane

Glavna urednica
Vera Grebenc Fakulteta za socialno delo, raziskovalna področja, bibliografija

Uredniški odbor
Srečo Dragoš Fakulteta za socialno delo , raziskovalna področja, bibliografija
Martina Kerec Fakulteta za socialno delo, raziskovalna področja, bibliografija
Nina Mešl Fakulteta za socialno delo, raziskovalna področja, bibliografija
Tamara Rape Žiberna Fakulteta za socialno delo, raziskovalna področja, bibliografija
Irena Šumi Fakulteta za socialno delo, raziskovalna področja, bibliografija
Mojca Urek Fakulteta za socialno delo, raziskovalna področja, bibliografija
Darja Zaviršek Fakulteta za socialno delo, raziskovalna področja, bibliografija

Odgovorni urednik
Borut Petrović Jesenovec Fakulteta za socialno delobibliografija

Uredniški svet
Gordana Berc (Studijski centar socialnog rada, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvaška)
Lena Dominelli (University of Sterling, Združeno Kraljestvo)
Shirley Gatenio Gabel (Graduate School of Social Service, Fordham University, ZDA) 
Subhangi Herath (Univerza v Kolombu, Šrilanka)
Duška Knežević Hočevar (Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU, Slovenia)
Roman Kuhar (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
Chu-Li Julie Liu (Tunghai University, Tajvan)
Rea Maglajlić (University of Sussex, Združeno kraljestvo)
Jana Mali (Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
Theano Kallinikaki (Democritus University of Thrace, Grčija)
Dragan Petrovec (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
Paula Campos Pinto (University of Lisbon, Portugalska)
Francka Premzl (Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije, Slovenija)
Shula Ramon (University of Hertfordshire, Združeno kraljestvo)
Liljana Rihter (Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
Alessandro Siccora (University of Trento, Italija)
Lea Šugman Bohinc (Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
Mirjana Ule (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

In memoriam
Jo Campling 

Naslov uredništva
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel. (01) 2809240, faks 2809270 

www.fsd.uni-lj.si/sd

Cenik