Revija Socialno delo

Socialno delo je znanstvena periodična publikacija za naslovno področje z dolgo tradicijo (od 1957). Na leto izidejo štiri številke. Smernice, kako pripraviti in predložiti prispevek za objavo, so na teh spletnih straneh. Sprejemamo članke v slovenskem in angleškem jeziku. Povzetki člankov so vključeni v podatkovne baze International Bibliography of the Social Sciences IBSS), Sociological Abstracts in EBSCO SocIndex with Full Text.

Uredniški odbor

Revija SOCIALNO DELO
ISSN 0352-7956

Izdajatelj
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Vse pravice pridržane

Glavna urednica
Vera Grebenc

Uredniški odbor
Srečo Dragoš
Martina Kerec
Nina Mešl
Tamara Rape Žiberna
Irena Šumi
Mojca Urek
Darja Zaviršek

Odgovorni urednik
Borut Petrović Jesenovec

Uredniški svet
Gordana Berc
Lena Dominelli
Shirley Gabel Gaetano
Subhangi Herath
Duška Knežević Hočevar
Roman Kuhar
Chu-Li Julie Liu
Rea Maglajlić
Jana Mali
Theano Kallinikaki
Dragan Petrovec
Paula Pinto
Francka Premzl
Shula Ramon
Liljana Rihter
Alessandro Siccora
Lea Šugman Bohinc
Mirjana Ule

In memoriam
Jo Campling 

Naslov uredništva
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel. (01) 2809240, faks 2809270 

www.fsd.uni-lj.si/sd

Cenik