Revija Socialno delo

Revija Socialno delo je edina znanstvena periodična publikacija za socialno delo v Sloveniji. Izhaja že od leta 1961. Od leta 2019 revija izhaja v odprtem dostopu. Na leto izidejo štiri številke: 1 (jan-mar), 2 (apr-jun), 3 (jul-sep), 4 (okt-dec). Povzetki člankov so vključeni v podatkovne baze ERIH PLUS, International Bibliography of the Social Sciences IBSS) in EBSCO SocIndex with Full Text. Revijo izdaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani. Sofincira jo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Besedila, obljavljena v reviji Socialno delo, so ponujena pod licenco Creative Commons: CC BY-SA

ISSN 0352-7956

Zgodovina revije

Za nastanek in razvoj znanstvenega publiciranja na področju socialnega dela v Sloveniji in za nastanek revije Socialno delo so pomembne naslednje letnice:

Leto 1954: začetek strokovnega in znanstvenega publiciranja v socialnem delu. Tega leta je začela izhajati revija Vestnik Sveta za zdravstvo LRS in Sveta za socialno varstvo LRS. Izhajala je do leta 1961 in objavljala prispevke in dokumente, pomembne za področji zdravstva in socialnega varstva v takratni Ljudski republiki Sloveniji. Vestnik SZ LRS in SSV LRS je objavljal avtorske članke s področju socialnega dela, redna poročila o delu Društva za socialne delavce in tudi poročila o delu na Višji šoli za socialne delavce. Glede na ta dejstva lahko Vestnik SZ LRS in SSV LRS prepoznamo kot prvega predhodnika revije Socialno delo.

Leti 1961/1962: začetek samostojnega periodičnega publiciranja na področju socialnega dela. Leta 1961 se je Vestnik SZ LRS in SSV LRS razdelil v dve reviji. Nastali sta revija Zdravstveno varstvo in revija Vestnik Sveta za socialno varstvo LRS, katere prva številka je izšla leta 1962. Od leta 1971 do 1981 je revija izhajala z imenom Vestnik delavcev na področju socialnega dela. Revija je pozneje večkrat spremenila naslov, a je redno izhajala kot edina strokovna in znanstvena periodična publikacija za področje socialnega dela v slovenskem jeziku.  

Leto 1982:  revija, ki je tedaj izhajala z naslovom Vestnik delavcev na področju socialnega dela, se je preimenovala v  Socialno delo – časopis za teorijo in prakso.

Leto 1994: revija Socialno delo postane znanstvena revija in od takrat izhaja s tem naslovom. Takrat revija dobi tudi svoj prepoznaven format in grafično obliko.

Leto 2013: objavljen je digitalizirani arhiv (1982–2012) revije Socialno delo na portalu Digitalna knjižnica Slovenije in revija začne ob tiskani izdaji redno izhajati v spletni obliki.

Leto 2019: revija Socialno delo začne ob tiskani izdaji redno izhajati v odprtem dostopu na spletni strani https://www.revija-socialnodelo.si.

 

 

 

Dosedanje uredništvo revije Socialno delo:

1982-1993 glavni in odgovorni urednik Blaž Mesec

1994-2005 glavni in odgovorni urednik Bogdan Lešnik

2006-2014 urednik Bogdan Lešnik, pomočnica urednika 2007-2009 Tamara Rape Žiberna, pomočnik urednika 2010-2014 Borut Petrović Jesenovec

2015-2016 glavni urednik Bogdan Lešnik, odgovorni urednik Borut Petrović Jesenovec

2017- ... glavna urednica Vera Grebenc, odgovorni urednik Borut Petrović Jesenovec