Revija Socialno delo

Revija Socialno delo je edina znanstvena periodična publikacija za socialno delo v Sloveniji. Izhaja že od leta 1961. Na leto izidejo štiri številke: 1 (jan-mar), 2 (apr-jun), 3 (jul-sep), 4 (okt-dec). Povzetki člankov so vključeni v podatkovne baze International Bibliography of the Social Sciences IBSS), Sociological Abstracts in EBSCO SocIndex with Full Text. Revijo izdaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

Zgodovina revije

Prva revija, ki se je ukvarjala s področjem socialnega dela v Sloveniji, je izšla leta 1961/62 z naslovom Vestnik sveta za socialno varstvo Republike Slovenije. Vestnik je nato nekajkrat spremenil naslov, leta 1982 pa se je preimenoval v revijo Socialno delo. Od takrat revija redno izhaja kot edina znanstvena periodična publikacija za to področje v slovenskem jeziku.

Dosedanje uredništvo revije Socialno delo:

1982-1993 glavni in odgovorni urednik Blaž Mesec

1994-2005 glavni in odgovorni urednik Bogdan Lešnik

2006-2014 urednik Bogdan Lešnik, pomočnica urednika 2007-2009 Tamara Rape Žiberna, pomočnik urednika 2010-2014 Borut Petrović Jesenovec

2015-2016 glavni urednik Bogdan Lešnik, odgovorni urednik Borut Petrović Jesenovec

2017- ... glavna urednica Vera Grebenc, odgovorni urednik Borut Petrović Jesenovec