Avtorske pravice

Predložitev prispevka v objavo implicira, da avtor/ica, ko je prispevek sprejet v objavo, odstopi avtorske pravice izdajatelju, obdrži pa pravico, da ponovno objavi gradivo (vključno z uredniškimi popravki), če pri tem navede podatke o objavi v Socialnem delu.