Politika odprtega dostopa in avtorske pravice

Revija Socialno delo podpira idejo odprtega dostopa v znanosti in s tem odprti dostop do raziskovalnih podatkov, uporabljenih v znanstvenih publikacijah.

 

 

Raziskovalni podatki

Z odprtim dostopom do raziskovalnih podatkov omogočimo večjo transparentnost in preverljivost ugotovitev, predstavljenih v prispevkih, omogočimo, da tudi zbrani podatki dosegajo raven priznanega samostojnega znanstvenega rezultata, predvsem pa razširimo polje znanosti z možnostjo ponovne uporabe že zbranih podatkov s strani raziskovalne javnosti.

 

Revija Socialno delo sprejema naslednja načela in načine dostopa do raziskovalnih podatkov:

Avtorje spodbujamo, da zagotovijo odprti dostop do lastnih raziskovalnih podatkov, ki so jih uporabili v prispevkih objavljenih v reviji Socialno delo. Priporočamo, da objavijo raziskovalne podatke v podatkovnih repozitorijih, središčih ali arhivih, skladno z zakonodajo in etičnimi merili stroke. Svetujemo, da izbirajo med področnimi repozitoriji, ki so zaupanja vredni in omogočajo različne režime dostopa za različno ne-občutljive podatke, npr. odprti dostop, dostop ob registraciji, dostop za raziskovalne namene, dostop v varovanih pogojih (preko varne povezave ali v varni sobi). V skladu z nacionalno politiko odprtega dostopa priporočamo objavo v naslednjih repozitorijih: Repozitorij Univerze v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov, tuj repozitorij v skladu z zahtevami financerja, Zenodo. V kolikor navedeni ne ustrezajo, si pri izbiri lahko pomagate z Registrom repozitorijev raziskovalnih podatkov.

Avtorji, ki v svojih prispevkih uporabljate obstoječe podatkovne vire, ste le-te dolžni ustrezno citirati. Podatki za citiranja odprtodostopnih raziskovalnih podatkov so opredeljeni s strani repozitorija ali arhiva, kjer so podatki na voljo. Revija Socialno delo priporoča za citiranje podatkov način citiranja, ki je v skladu z APA citatnim stilom. (V obstoječa navodila za citiranje v reviji Socialno delo so vključeni novi primeri za citiranje raziskovalnih podatkov po sistemu APA, 7. izd. 2020.)

Recenzentom bomo v dvojno slepem recenzentskem postopku povezavo na raziskovalne podatke omogočili le v primeru, ko relevantni repozitorij zagotavlja možnost anonimnega oziroma slepega dostopa.

Avtorji se v primeru vprašanj obrnete na uredništvo: socialno.delo@fsd.uni-lj.si in knjižnico Fakulteta za socialno delo: izposoja@fsd.uni-lj.si .

 

Avtorske pravice (besedilo v pripravi).

Predložitev prispevka v objavo implicira, da avtor/ica, ko je prispevek sprejet v objavo, odstopi avtorske pravice izdajatelju, obdrži pa pravico, da ponovno objavi gradivo (vključno z uredniškimi popravki), če pri tem navede podatke o objavi v Socialnem delu.