Politika odprtega dostopa in avtorske pravice

Socialno delo je revija z odprtim dostopom, se pravi, da so vse vsebine prosto in brezplačno dostopne. Vsi članki so objavljeni na spletni strani, takoj ko izide nova številka. V skladu z definicijo odprtega dostopa "Budapest Open Access Initiative" (BOAI) lahko bralci spletno revijo berejo, shranjujejo, kopirajo, distribuirajo, tiskajo, iščejo ali pošiljajo celotna besedila oziroma članke v tej reviji brez predhodnega privoljenja izdajatela ali avtorjev.

Revija izhaja po modelu diamantnega odprtega dostopa, se pravi, da so vsi članki takoj po objavi dostopni na spletu.

Avtorske pravice

V številki 1/2023 so bile avtorske pravice, vezane na besedila, obljavljena v reviji Socialno delo, urejene v skladu z licenco Creative Commons CC-BY-NC. Od številke 2/2023 pa so urejene v skladu z licenco CC-BY-SA (Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0)

 

Politika trajnega hranjenja

Revija ima stalni arhiv v digitalni knjižnici Slovenije dLib.si. Za repozitorij oziroma trajno hranjenje skrbi Nacionalna in univerzitetna knjižnica.

Avorjem in avtoricam omgočamo, da vse različice članka naložijo v Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL).

 

Raziskovalni podatki

Revija podpira odprti dostop do raziskovalnih podatkov, uporabljenih v znanstvenih publikacijah.

Z odprtim dostopom do raziskovalnih podatkov omogočimo večjo transparentnost in preverljivost ugotovitev, predstavljenih v prispevkih, omogočimo, da tudi zbrani podatki dosegajo raven priznanega samostojnega znanstvenega rezultata, predvsem pa razširimo polje znanosti z možnostjo ponovne uporabe že zbranih podatkov s strani raziskovalne javnosti.

Revija Socialno delo sprejema naslednja načela in načine dostopa do raziskovalnih podatkov:

Avtorje spodbujamo, da zagotovijo odprti dostop do lastnih raziskovalnih podatkov, ki so jih uporabili v prispevkih, objavljenih v reviji Socialno delo. Priporočamo, da objavijo raziskovalne podatke v podatkovnih repozitorijih, središčih ali arhivih, skladno z zakonodajo in etičnimi merili stroke. Svetujemo, da izbirajo med področnimi repozitoriji, ki so zaupanja vredni in omogočajo različne režime dostopa za različno ne-občutljive podatke, npr. odprti dostop, dostop ob registraciji, dostop za raziskovalne namene, dostop v varovanih pogojih (preko varne povezave ali v varni sobi). V skladu z nacionalno politiko odprtega dostopa priporočamo objavo v naslednjih repozitorijih: Repozitorij Univerze v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov, tuj repozitorij v skladu z zahtevami financerja, Zenodo. V kolikor navedeni ne ustrezajo, si pri izbiri lahko pomagate z Registrom repozitorijev raziskovalnih podatkov.

Avtorji, ki v svojih prispevkih uporabljate obstoječe podatkovne vire, ste le-te dolžni ustrezno citirati. Podatki za citiranja odprtodostopnih raziskovalnih podatkov so opredeljeni s strani repozitorija ali arhiva, kjer so podatki na voljo. Revija Socialno delo priporoča za citiranje podatkov način citiranja, ki je v skladu z APA citatnim stilom. (V obstoječa navodila za citiranje v reviji Socialno delo so vključeni novi primeri za citiranje raziskovalnih podatkov po sistemu APA, 7. izd. 2020.)

Recenzentom bomo v dvojno slepem recenzentskem postopku povezavo na raziskovalne podatke omogočili le v primeru, ko relevantni repozitorij zagotavlja možnost anonimnega oziroma slepega dostopa.

 

Avtorji se v primeru vprašanj obrnete na uredništvo: socialno.delo@fsd.uni-lj.si in knjižnico Fakulteta za socialno delo: izposoja@fsd.uni-lj.si .