Politika odprtega dostopa in avtorske pravice

Socialno delo je revija z odprtim dostopom, se pravi, da so vse vsebine prosto in brezplačno dostopne. Vsi članki so objavljeni na spletni strani, takoj ko izide nova številka. V skladu z definicijo odprtega dostopa "Budapest Open Access Initiative" (BOAI) lahko bralci spletno revijo berejo, shranjujejo, kopirajo, distribuirajo, tiskajo, iščejo ali pošiljajo celotna besedila oziroma članke v tej reviji brez predhodnega privoljenja izdajatela ali avtorjev.

Revija izhaja po modelu diamantnega odprtega dostopa, se pravi, da so vsi članki takoj po objavi dostopni na spletu.

Avtorske pravice

Avtorske pravice, vezane na besedila, obljavljena v reviji Socialno delo, so urejene v skladu z licenco Creative Commons CC BY (Creative Commons — Attribution 2.0 Generic — CC BY 2.0) ali CC BY-SA (Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0)

 

Politika trajnega hranjenja

Revija ima stalni arhiv v digitalni knjižnici Slovenije dLib.si. Za repozitorij oziroma trajno hranjenje skrbi Nacionalna in univerzitetna knjižnica.

Avorjem in avtoricam omgočamo, da vse različice članka naložijo v Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL).

 

Raziskovalni podatki

Revija podpira odprti dostop do raziskovalnih podatkov, uporabljenih v znanstvenih publikacijah.

Z odprtim dostopom do raziskovalnih podatkov omogočimo večjo transparentnost in preverljivost ugotovitev, predstavljenih v prispevkih, omogočimo, da tudi zbrani podatki dosegajo raven priznanega samostojnega znanstvenega rezultata, predvsem pa razširimo polje znanosti z možnostjo ponovne uporabe že zbranih podatkov s strani raziskovalne javnosti.

Revija Socialno delo sprejema naslednja načela in načine dostopa do raziskovalnih podatkov:

Avtorje spodbujamo, da zagotovijo odprti dostop do lastnih raziskovalnih podatkov, ki so jih uporabili v prispevkih, objavljenih v reviji Socialno delo. Priporočamo, da objavijo raziskovalne podatke v podatkovnih repozitorijih, središčih ali arhivih, skladno z zakonodajo in etičnimi merili stroke. Svetujemo, da izbirajo med področnimi repozitoriji, ki so zaupanja vredni in omogočajo različne režime dostopa za različno ne-občutljive podatke, npr. odprti dostop, dostop ob registraciji, dostop za raziskovalne namene, dostop v varovanih pogojih (preko varne povezave ali v varni sobi). V skladu z nacionalno politiko odprtega dostopa priporočamo objavo v naslednjih repozitorijih: Repozitorij Univerze v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov, tuj repozitorij v skladu z zahtevami financerja, Zenodo. V kolikor navedeni ne ustrezajo, si pri izbiri lahko pomagate z Registrom repozitorijev raziskovalnih podatkov.

Avtorji, ki v svojih prispevkih uporabljate obstoječe podatkovne vire, ste le-te dolžni ustrezno citirati. Podatki za citiranja odprtodostopnih raziskovalnih podatkov so opredeljeni s strani repozitorija ali arhiva, kjer so podatki na voljo. Revija Socialno delo priporoča za citiranje podatkov način citiranja, ki je v skladu z APA citatnim stilom. (V obstoječa navodila za citiranje v reviji Socialno delo so vključeni novi primeri za citiranje raziskovalnih podatkov po sistemu APA, 7. izd. 2020.)

Recenzentom bomo v dvojno slepem recenzentskem postopku povezavo na raziskovalne podatke omogočili le v primeru, ko relevantni repozitorij zagotavlja možnost anonimnega oziroma slepega dostopa.

 

Avtorji se v primeru vprašanj obrnete na uredništvo: socialno.delo@fsd.uni-lj.si in knjižnico Fakulteta za socialno delo: izposoja@fsd.uni-lj.si .