Sklicevanje

Pravila glede sklicevanja so opisana v dokumentu.

Pravila veljajo za revijo Sociano delo od 14. 7. 2017, za diplomska, magistrska in doktorska dela FSD pa od 1. 10. 2017.

 

UPORABA VIROV

Avtor/ica mora izpolniti vse splošne in morebitne posebne zahteve glede uporabe virov, zlasti da jih korektno navede, da pridobi dovoljenje za uporabo, kadar je to potrebno, in da upošteva načelo zaupnosti. 

Načelo zaupnosti nas med drugim veže vedno, kadar to zahteva sam vir in kadar opisujemo primere strokovne obravnave.

 

SEZNAM VIROV

Na konec prispevka postavimo seznam uporabljenih virov, razvrščenih po abecednem redu. Obsega samo vire, na katere se sklicujemo v tekstu, pazimo pa, da zajame vse, na katere se sklicujemo.

Navodila, ki jih je treba upoštevati pri navajanju virov, so objavljena v tem dokumentu.