Sklicevanje

Pravila glede sklicevanja in navajanja virov so opisana v dokumentu.

Pravila veljajo za revijo Socialno delo od 14. 7. 2017, za diplomska, magistrska in doktorska dela FSD pa od 1. 10. 2017.

 

UPORABA IN SEZNAM VIROV

Avtor/avtorica mora izpolniti vse splošne in morebitne posebne zahteve glede uporabe virov, zlasti da jih korektno navede, da pridobi dovoljenje za uporabo, kadar je to potrebno, in da upošteva načelo zaupnosti. 

Načelo zaupnosti nas med drugim veže vedno, kadar to zahteva sam vir in kadar opisujemo primere strokovne obravnave.

Na konec prispevka postavimo seznam uporabljenih virov, razvrščenih po abecednem redu. Obsega samo vire, na katere se sklicujemo v tekstu, pazimo pa, da zajame vse, na katere se sklicujemo.

 

CITIRANJE

Citat postavimo med dvojne narekovaje. Ne uporabimo nobene posebne (npr. ležeče) pisave. Če je daljši od treh vrstic, naj bo v posebnem odstavku; v tem primeru ne uporabimo narekovajev, temveč ga zaznamujemo s prazno vrstico nad in pod njim. 

Če citat, ki je v narekovajih, vsebuje narekovaje, jih zapišemo kot enojne narekovaje ("... 'tekst' ..."), v citatu, ki je v posebnem odstavku, pa kot navadne dvojne (ne glede na to, kakšne narekovaje uporablja izvirnik).

Vir navadno navedemo na koncu citata (v okroglem oklepaju), lahko pa tudi v napovedi pred njim.

Avtorji/avtorice naj bodo pozorne na razliko med povzemanjem in dobesednim citiranjem. V primeru povzemanja naj bo jasno razvidno, kaj je povzeto iz izvirnika (obvezno navesti vir), in kaj so misli avtorja/avtorice članka. V primeru dobesednega citiranja navedite poleg vira tudi stran/i. Pri povzemanju priporočamo, tudi če ne gre za dobesedno citiranje, ampak povzemanje z več zaporednih strasni, navedno razpona strani, npr. Avtor/Avtorica (letnica, str. XX-YY).