Knjižna recenzija

Standardna dolžina knjižne recenzije je okoli štiri strani (sedem do osem tisoč znakov s presledki); če recenziramo pomembno delo, ki omogoča številne navezave, je lahko tudi daljša.

V naslov zapišemo podatke o knjigi. Ime(na) avtorja, avtorice ali avtorjev izpišemo. Dodamo število strani v knjigi, številko ISBN in morebitne druge elemente (ime prevajalca ali prevajalke, avtorja ali avtorice uvoda ali spremne študije itn.). Zgled: 

Massimo Montanari (1998), Lakota in izobilje: Zgodovina prehranjevanja v Evropi. Ljubljana: Založba /*cf. 267 strani. ISBN 961-6271-04-0. Prevedla Polona Mesec. Spremna beseda Drago Kos. 

Knjižna recenzija vsebuje:

  • opis vsebine; knjigo predstavimo v celoti, lahko pa poleg tega posvetimo posebno pozornost kakšni določeni temi v njej
  • kritično oceno vsebine s stališča recenzentove, recenzentkine vednosti, stroke in potreb
  • kritično oceno sloga in drugih relevantnih lastnosti besedila oz. knjige, ki jo po možnosti ilustriramo s citati
  • oceno, komu bo knjiga morda koristila.

Seveda teh elementov ni treba tako ločevati – recenzija se najlaže bere, če so obdelani vzporedno, v tekočem besedilu. Vendar jih je bolje obravnavati ločeno kakor zanemariti.

Ko citiramo, vedno navedemo stran(i), od koder je citat, in enako, ko povzamemo odlomek: (str. 125-126). Pri povzemanju poglavja izpišemo njegov naslov v celoti. 

Pri komentiranju pazimo, da ostane razvidno, kaj je vsebina predstavljenega dela in kaj so naše pripombe. 

Ker so knjižne recenzije navadno dogovorjene, se pred pisanjem posvetujemo z uredništvom. Pod besedilo se podpišemo, priloge niso potrebne.